انواع نیو جرسی

  • مفصلی
  • لولایی

این نیو جرسی ها از 1.5 متر تا 6 متر طبق استاندارد اداره راه و شهر سازی تولید می گردد